Open de Bijbel

Efeziërs 3:21
NBV 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version