Efeze 3:16-18

SV

16Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;
17Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;
18Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,

KJV

16That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;
17That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,
18May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.