Efeze 3:16

NBV

16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,

SV

16Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;

KJV

16That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;