Efeze 3:10-11

NBV

10Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen,
11naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer,

SV

10Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;
11Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

KJV

10To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,
11According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord: