Gerelateerd aan Efeze 2:9

Gerelateerd aan Efeze 2:9

2 Timotheüs 1:9

Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus,
Gerelateerd aan Efeze 2:9

Romeinen 11:6

Maar wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat ze de wet naleven, want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn.
Gerelateerd aan Efeze 2:9

Romeinen 9:16

Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens.
Gerelateerd aan Efeze 2:9

Titus 3:3

Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar.
Gerelateerd aan Efeze 2:9

1 Korinthe 1:29

Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.
Gerelateerd aan Efeze 2:9

Romeinen 4:2

Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God,
Gerelateerd aan Efeze 2:9

Romeinen 3:20

Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.
Gerelateerd aan Efeze 2:9

Romeinen 9:11

(11-12) en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: 'De oudste zal de jongste dienen.' Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept.
Gerelateerd aan Efeze 2:9

Romeinen 3:27

Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft.