Efeze 2:7-8

SV

7Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

KJV

7That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.
8For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.