Efeze 2:6-7

SV

6En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
7Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

KJV

6And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:
7That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.