Open de Bijbel

Efeziërs 2:6
NBV 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version