Efeze 2:5-6

NBV

5heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.
6Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.

SV

5Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)
6En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

KJV

5Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)
6And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus: