Open de Bijbel

Efeziërs 2:22
NBV 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version