Gerelateerd aan Efeze 2:21

Gerelateerd aan Efeze 2:21

1 Korinthe 3:16

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?
Gerelateerd aan Efeze 2:21

2 Korinthe 6:16

Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: 'Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.
Gerelateerd aan Efeze 2:21

Efeze 4:13

totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.
Gerelateerd aan Efeze 2:21

1 Korinthe 3:9

Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.
Gerelateerd aan Efeze 2:21

1 Koningen 6:7

(Bij de bouw van de tempel werden alleen stenen gebruikt die al in de groeve waren afgewerkt; in de tempel was tijdens de bouw geen enkel geluid van hamers, houwelen of andere ijzeren gereedschappen te horen.)
Gerelateerd aan Efeze 2:21

Exodus 26:1

De tabernakel moet je maken van tien geweven banen. Deze moeten vakkundig worden geweven van getwijnd linnen garen en van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, met een patroon van cherubs.
Gerelateerd aan Efeze 2:21

Hebreeën 3:3

Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf.
Gerelateerd aan Efeze 2:21

Ezechiel 42:12

Ook de zijhallen op het zuiden hadden zulke ingangen. Voor wie binnen wilde gaan, lagen alle ingangen aan het begin van het pad dat langs de beschermmuur naar het oosten liep.
Gerelateerd aan Efeze 2:21

Psalmen 93:5

Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van dagen.
Gerelateerd aan Efeze 2:21

Ezechiel 40:1

Op de tiende dag van de maand, aan het begin van het vijfentwintigste jaar van onze ballingschap, het veertiende jaar na de val van de stad, op precies die dag werd ik door de hand van de HEER gegrepen en weggevoerd.