Efeze 2:20-22

SV

20Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
21Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;
22Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

KJV

20And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;
21In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:
22In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.