Efeze 2:19-22

NBV

19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God,
20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.
21Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer,
22in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

SV

19Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;
20Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
21Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;
22Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

KJV

19Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;
20And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;
21In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:
22In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.