Efeze 2:1, 4

SV

1En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
4Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,

KJV

1And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;
4But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.