Efeze 1:3-7

NBV

3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
4In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,
5en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,
6tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
7In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade

SV

3Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.
4Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
5Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.
6Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;
7In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

KJV

3Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
4According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
5Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
6To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.
7In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;