Efeze 1:19-21

NBV

19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
20Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,
21hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.

SV

19En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,
20Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
21Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;

KJV

19And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
20Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
21Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come: