Efeze 1:19-20

NBV

19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
20Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,

SV

19En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,
20Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;

KJV

19And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
20Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,