Artikelen over Efeze 1:19

Efeze 1:19

De opname : Frisse Wateren

Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door1 Jezus ontslapenen met Hem brengen” (1 Thess. 4:14). God zal ...
frissewateren.nl
Efeze 1:19

Psalm 59 vers 17 en 18 : Frisse Wateren

Ik echter zal van Uw macht zingen en s morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht ...
frissewateren.nl
Efeze 1:19

Profetische bediening (5) : Frisse Wateren

Deel 2 Hoofdstuk vier Visie geeft roeping “Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, hebben, omdat ze Hem niet kennen, noch de stemmen der ...
frissewateren.nl
Efeze 1:19

Profetische bediening (6) : Frisse Wateren

Deel 3 HOOFDSTUK VIJF Waarom de profetische boodschap niet aanvaard wordt Lezen: Handelingen 13:27,15; 2 Korinthe 3:14-18; Jesaja 53:1. Paulus ...
frissewateren.nl
Efeze 1:19

De Gouden kandelaar (4) : Frisse Wateren

Kent u, ken jij dat verlangen ook naar iets geheel nieuws voor je hart? Dat verlangen dat mogelijk wel ontstaan is door de dorheid in je ziel. Je weet ...
frissewateren.nl
Efeze 1:19

De bijbel is begrijpelijk – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Het opengaan van Uw Woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht” (Psalm 119:130) Deze bijbelstudie gaat over het begrijpen van de...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 1:19

Het werk van de Heilige Geest in de gelovige – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie bespreken we het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovige. Dat werk begint op het moment dat we het evangelie...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 1:19

’Uitverkiezing’

door K. Rozendal (1948) Deze keer een artikel uit 1948 dat handelt over de predestinatie, ook wel uitverkiezing genoemd. In de tijd dat ik deur aan deur evangelisatie deed is mij dit vaak voorgehouden, vooral uit de “zware calvinistische hoek”. ...
bijbelarchief.nl
Efeze 1:19

De Gouden Kandelaar (10) : Frisse Wateren

Het overwinningsgebed van degenen die zich in het geloof reeds nu in de heerlijkheid met Christus verenigd weten, moeten wij vandaag leren verstaan, ...
frissewateren.nl
Efeze 1:19

De Hemelvaart van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 1:19

Gewapende christenen (2) : Frisse Wateren

Wanneer een soldaat aan het front moet strijden, zal hij zeker ook graag willen weten waar de strijd om gaat. Hij wil weten ‘waarvoor’ hij strijdt. ...
frissewateren.nl
Efeze 1:19

Overdenking over 1 Thessalonicensen 4 : Frisse Wateren

1 Thessalonicensen 4 vers 13-18 13 Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent ...
frissewateren.nl
Efeze 1:19

De opstanding van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft..” (Mattheüs 28:5-8) “Hij verkondigde hun Jezus en de opstanding” (Handelingen...
honderdbijbelstudies.nl