Open de Bijbel

Efeziërs 1:19
NBV 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version