Efeze 5:12

SV

12Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.

KJV

12For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.