Artikelen over Efeze 5:4

Efeze 5:4

Het christelijk gezin (5) : Frisse Wateren

Verlaten van de kinderjaren Hoofdstuk 2 (vervolg*) HET LEGGEN VAN EEN GOEDE BASIS Veranderingen bij jongeren zijn er veel en ze zijn ...
frissewateren.nl
Efeze 5:4

Carnaval (I) : Frisse Wateren

… en hoe moeten wij ons als christenen gedragen? Deel I Inhoud: • Wat is carnaval*? • Wat zegt de bijbel? • Hoe moeten wij ons als ...
frissewateren.nl
Efeze 5:4

Carnaval: Feest van de zotten … : Frisse Wateren

Handelingen 3 vers 19 en 17 vers 31; Jesaja 55 vers 7; Romeinen 2 vers 5. Zolang we nog leven … Carnaval 1+2. Vijfde seizoen. Onbekommerd vier je ...
frissewateren.nl
Efeze 5:4

“Grofvuil-opruiming in Jeruzalem” : Frisse Wateren

Manasse - Men schreef het jaar 696 vóór Christus. De regeringstijd van de godvruchtige koning Hiskia was ten einde gekomen. Zijn zoon Manasse, nog een ...
frissewateren.nl
Efeze 5:4

Moraal in de ‘funmaatschappij’ : Frisse Wateren

Normen en waarden, daar gaat het om, aldus ex-premier Balkenende. Maar om welke normen en waarden gaat het nu eigenlijk? Wat betekent dat in onze ...
frissewateren.nl
Efeze 5:4

Overdenking van Nehemia (3) : Frisse Wateren

Wie heeft er vandaag nog de moed om in de puinhopen van het Christendom te gaan bouwen, te gaan herstellen? Wat is daarvoor nodig? Een diepe weg van ...
frissewateren.nl
Efeze 5:4

Een oproep omtrent het thema alcohol : Frisse Wateren

Wat zegt de Bijbel over alcohol? Toen ik de profeet Habakuk overdacht, kwam ik het woord in hoofdstuk 2 tegen: “En ook omdat hij trouweloos {of ...
frissewateren.nl
Efeze 5:4

Gewapende christenen (1) : Frisse Wateren

Ziet u het al voor u. Zwaar bewapende christenen banen zich al schietend een weg door deze wereld. Ze richten hun wapens op iedereen die in hun ogen als ...
frissewateren.nl
Efeze 5:4

Vrijheid (ruimte) of slavernij? : Frisse Wateren

Wat een voorrecht is het dat we nog steeds in dit land als Christenen onze God en Vader en onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in vrijheid mogen ...
frissewateren.nl
Efeze 5:4

Overdenking van Nehemia (7) : Frisse Wateren

De mest- of aspoort spreekt van de plaats, waar de Zoon des mensen verhoogd moest worden, waar het oordeel van God de Heer Jezus als Zoon des mensen ...
frissewateren.nl
Efeze 5:4

Overdenking van Nehemia (20 – slot) : Frisse Wateren

In alle bedelingen vertrouwt God de mensen iets toe, waarvoor hij verantwoordelijk is. Het mislukt echter iedere keer weer en dat niet aan het einde van ...
frissewateren.nl