Gerelateerd aan Efeze 5:26

Gerelateerd aan Efeze 5:26

Johannes 15:3

Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Johannes 17:17

Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

1 Petrus 1:22

Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
Gerelateerd aan Efeze 5:26

1 Korinthe 6:11

Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Johannes 3:5

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Titus 3:5

en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Hebreeën 10:22

laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Efeze 6:17

Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Titus 2:14

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Hebreeën 10:10

Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Handelingen 22:16

Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.”
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Ezechiel 36:25

Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Hebreeën 9:14

hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?
Gerelateerd aan Efeze 5:26

1 Johannes 5:6

Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed-niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Zacharia 13:1

Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

1 Petrus 3:21

en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus,
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Johannes 15:8

De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Judas 1:1

Van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jakobus. Aan allen die geroepen zijn en aan wie de liefde van God, de Vader, en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Johannes 17:7

en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt.
Gerelateerd aan Efeze 5:26

Handelingen 26:18

om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.”
1
2
Volgende