Artikelen over Efeze 5:26

Efeze 5:26

Johannes 13 vers 3-4 : Frisse Wateren

Johannes 13 vers 3-4 … terwijl Hij wist dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en tot God heenging, stond ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Johannes 3 vers 3 : Frisse Wateren

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw1 geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien”. “Voorwaar voorwaar”: de ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

De juiste plaats vinden … : Frisse Wateren

En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tegen Hem: Waar wilt U dat wij heengaan en ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Verlang je naar een relatie? Drie Bijbelse eigenschappen van een goede man

Ieder (getrouwd) stel kent een begin. Op een dag ben je elkaar tegen gekomen en heb je samen besloten om een relatie aan te gaan. Misschien wist je meteen al dat hij de ware was. Ik ben daarin niet zo snel, bij mij kwam dat pas later, maar ik wist wel dat
zijlacht.nl
Efeze 5:26

De Christelijke doop (I) : Frisse Wateren

We willen in de volgende artikelen nadenken over de Christelijke doop. Zoals u hopelijk zult opmerken, schijnt vanuit de geschiedenis van de kerk toch ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Korte inleiding in de hele Bijbel (a) : Frisse Wateren

Voorwoord vertaler In deze tijd van het uitbrengen van nieuwe vertalingen van de Bijbel is het uitermate belangrijk om ernstig rekening te houden met de ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

2 Thessalonika 1 (1) : Frisse Wateren

Ook deze bijbelstudie is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Over Alle(r)heilig(en) gesproken: heiligheid : Frisse Wateren

Met “Allerheiligen” worden heiligen - hieronder worden dan gelovigen verstaan die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Bekering en wedergeboorte (1) : Frisse Wateren

Het opengaan van Uw woorden geeft licht Psalm 119 vers 130a Deze Bijbelcursus is voor ieder die wat meer van de Bijbel, van God en van de Heer ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

De voetwassing – vandaag nog actueel? : Frisse Wateren

Vraag: Wat voor betekenis heeft de voetwassing? Moet men deze vandaag nog in de praktijk brengen? Antwoord: Het wassen van de voeten heeft een heel ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Gemeente van God (7) : Frisse Wateren

Vergadering van God (deel 4) De plaatselijke vergadering Hoe het wereldomvattende zichtbaar wordt - de regenboog in de dauwdroppels Vele duizenden ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (48) : Frisse Wateren

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 12 (vervolg) DE INWENDIGE GESCHIEDENIS VAN DE KERK OPMERKINGEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE KINDERDOOP Wij ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Als een bloem van het gras : Frisse Wateren

1 Petrus 1 vers 24 Inleiding De woorden in 1 Petrus 1 vers 24 zijn een citaat uit Jesaja 40 vers 6-8, waarvan de volledige tekst luidt als volgt: ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

De plaats van de vrouw (5) : Frisse Wateren

Het is niet maar een zaak van gewoonte, dat in de tegenwoordigheid van de Heer de mannen het hoofd onbedekt, de vrouwen echter het hoofd bedekt moeten ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Geloven concreet (02) : Frisse Wateren

De Bijbel en ons hart Zoals je ziet, zullen we in deze les nog eens met de Bijbel bezighouden. Echter, voordat we beginnen met de vragen, een aantal ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Nog gezond? (4) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 4 HYGIËNE “Geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest (2 Kor. 7:1). “Gij zijt al rein ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Mannen en vrouwen die bidden (I) : Frisse Wateren

Dat het nodig is om aangespoord te worden om te bidden voor alle mensen, bewijst het woord uit 1 Timotheüs 2:1 wel: Ik vermaan u dan .... Er staat ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Geslachtsgemeenschap alleen in het huwelijk? (1) : Frisse Wateren

Naar aanleiding van een vraag van enkele lezers en vanwege de actualiteit willen wij vanuit het Woord van God proberen iets door te geven over ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Verloving (1) : Frisse Wateren

Wij verheugen ons over de vele jonge Christenen die hun huwelijk graag naar Bijbelse principes willen sluiten en leiden. Ons gebed is dat dit hun met de ...
frissewateren.nl
Efeze 5:26

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (I) : Frisse Wateren

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance ... De volgende impressie geeft een helder beeld hoe het vandaag in de evangelische ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende