Efeze 4:19

NBV

19Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken.

SV

19Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.

KJV

19Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.