Artikelen over Efeze 4:24

Efeze 4:24

Een woord over rechtvaardiging : Frisse Wateren

Rechtvaardiging Rechtvaardiging, duidelijk een juridische term, betekent ‘rechtvaardigmaking’ of ‘rechtvaardigverklaring’. Naast ondermeer ...
frissewateren.nl
Efeze 4:24

De Gouden kandelaar (5) : Frisse Wateren

Hebben wij ook wat door te geven? Hoe is het met onze eerste liefde? Wat - of Wie - ziet de omgeving in mij? Leef ik, wandel ik door de Geest? Enkele ...
frissewateren.nl
Efeze 4:24

Kolosse 3 vers 12 : Frisse Wateren

Doet dan aan als uitverkoren van God, heiligen en geliefden: innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid ... God ...
frissewateren.nl
Efeze 4:24

Geloofsvragen | muziek - HGJB

Muziek Go against the flow! Als je nieuwe schoenen zoekt, kijk je of ze goed lopen. Zoek je een cadeautje voor een vriend of vriendin, dan kies je...
hgjb.nl
Efeze 4:24

Gewapende christenen (3) : Frisse Wateren

Om de vijand te kunnen weerstaan en om stand te kunnen houden, hebben we een wapenuitrusting nodig. Dan komen we goed beslagen ten ijs. De vijand wil ...
frissewateren.nl
Efeze 4:24

S37 hoe leest gij?* – Bijbels Panorama

Een brief draagt een adres. De inhoud er van is bestemd voor de geadresseerde. Eventuele aanwijzingen of gedragslijnen, die er in voorkomen, zijn voor hem en voor niemand anders bestemd. Het Woord van God nu, richt zich, wat betreft het verwerven en het b
bijbelspanorama.nl
Efeze 4:24

Enkele bijbelse gedachten over: bekering : Frisse Wateren

Bekering is vooral de erkenning van het oordeel van God, dat de mens door zijn ongehoorzaamheid verloren is en gered moet worden. Bekering betekent: ...
frissewateren.nl
Efeze 4:24

Wat moet ik doen om zalig te worden? – Honderd bijbelstudies

Inleiding Wat moet ik doen om zalig te worden? Deze vraag wordt in het boek Handelingen twee keer gesteld. De eerste keer aan Petrus, op de Pinksterdag. De...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 4:24

’Uitverkiezing’

door K. Rozendal (1948) Deze keer een artikel uit 1948 dat handelt over de predestinatie, ook wel uitverkiezing genoemd. In de tijd dat ik deur aan deur evangelisatie deed is mij dit vaak voorgehouden, vooral uit de “zware calvinistische hoek”. ...
bijbelarchief.nl
Efeze 4:24

De Gouden Kandelaar (6) : Frisse Wateren

Hoe is het met onze strijd? Hebben wij onze ogen open? Hebben wij zelfkennis? Hebben wij ook belemmeringen, die het werk van de Geest van God blokkeren? ...
frissewateren.nl
Efeze 4:24

De wederkomst van Christus 2 – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de eerste studie over de wederkomst van Christus is besproken hoe Hij terugkomt: persoonlijk, zichtbaar en plotseling. En er is besproken wat...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 4:24

De heiliging – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Want dit is de wil van God: uw heiliging…” (1 Thessalonicenzen 4:3) “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 4:24

De Mens – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie zullen we nadenken over twee belangrijke vragen: -Wat is de mens? De mens is een schepsel van God. Hij is geschapen naar...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 4:24

WET OF GENADE – Bijbels Panorama

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei:
bijbelspanorama.nl