Efeze 4:24

NBV

24en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

SV

24En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

KJV

24And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.