Gerelateerd aan Efeze 3:14-21

Gerelateerd aan Efeze 3:14

Psalmen 95:6

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker.
Gerelateerd aan Efeze 3:14

Efeze 1:16

dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.
Gerelateerd aan Efeze 3:14

Ezra 9:5

Toen stond ik op, beëindigde mijn boetedoening, en met gescheurde kleren en mantel viel ik op mijn knieën en spreidde mijn handen uit naar de HEER, mijn God.
Gerelateerd aan Efeze 3:14

Handelingen 21:5

Maar toen ons oponthoud ten einde liep, vertrokken we weer, uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun vrouwen en kinderen. We gingen de stad uit en knielden samen neer op het strand om te bidden.
Gerelateerd aan Efeze 3:14

Efeze 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
Gerelateerd aan Efeze 3:14

Lukas 22:41

En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad:
Gerelateerd aan Efeze 3:14

1 Koningen 8:54

Tijdens dit hele smeekgebed lag Salomo geknield voor het altaar van de HEER, met zijn handen ten hemel geheven. Toen hij zijn gebed tot de HEER beëindigd had,
Gerelateerd aan Efeze 3:14

2 Kronieken 6:13

Hij had een bronzen podium laten maken van vijf el lang, vijf el breed en drie el hoog, en dat midden in de voorhof laten neerzetten. Daarop had hij plaatsgenomen, en nu knielde hij neer, ten aanschouwen van de hele gemeenschap van Israël, hief zijn handen ten hemel
Gerelateerd aan Efeze 3:14

Jesaja 45:23

Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren.
Gerelateerd aan Efeze 3:14

Daniel 6:10

(6:11) Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.
Gerelateerd aan Efeze 3:14

Filippensen 2:10

opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
Gerelateerd aan Efeze 3:14

Handelingen 9:40

Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten.
Gerelateerd aan Efeze 3:14

1 Koningen 19:18

Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.'
Gerelateerd aan Efeze 3:14

Handelingen 20:36

Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden.
Gerelateerd aan Efeze 3:14

Handelingen 7:60

Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.
Gerelateerd aan Efeze 3:15

Efeze 1:21

hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.
Gerelateerd aan Efeze 3:15

Handelingen 11:26

en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.
Gerelateerd aan Efeze 3:15

Openbaring 5:8

Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.
Gerelateerd aan Efeze 3:15

Filippensen 2:9

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
Gerelateerd aan Efeze 3:15

Openbaring 2:17

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt."
1
2
3
4
5
6
7
Volgende