Artikelen over Efeze 1:17

Efeze 1:17

Profetische bediening (5) : Frisse Wateren

Deel 2 Hoofdstuk vier Visie geeft roeping “Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, hebben, omdat ze Hem niet kennen, noch de stemmen der ...
frissewateren.nl
Efeze 1:17

Bidden tot de Vader in nood (1) : Frisse Wateren

Jezus zei tot hem: ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien (Johannes 14:9). Velen ...
frissewateren.nl
Efeze 1:17

De Gouden kandelaar (4) : Frisse Wateren

Kent u, ken jij dat verlangen ook naar iets geheel nieuws voor je hart? Dat verlangen dat mogelijk wel ontstaan is door de dorheid in je ziel. Je weet ...
frissewateren.nl
Efeze 1:17

Het boek Jozua (02) – De oproep om te vertrekken en in bezit te nemen : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Jozua 1 vers 2-9: 2. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ...
frissewateren.nl
Efeze 1:17

Beloftes in de bijbel uitbidden

Bidden. Een onderwerp waar regelmatig over wordt geschreven. En toch, we lezen er over en blijven er soms moeite mee hebben. Misschien herken je dit. Er zijn tijden dat bidden heel makkelijk gaat en de woorden uit je mond vloeien. Op andere momenten heb j
zijlacht.nl
Efeze 1:17

De vervulling met de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest ” (Efeze 5:18) “Zie daarom uit, broeders, naar zeven...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 1:17

De bijbel is begrijpelijk – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Het opengaan van Uw Woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht” (Psalm 119:130) Deze bijbelstudie gaat over het begrijpen van de...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 1:17

Het werk van de Heilige Geest in de gelovige – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie bespreken we het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovige. Dat werk begint op het moment dat we het evangelie...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 1:17

De Gouden Kandelaar (10) : Frisse Wateren

Het overwinningsgebed van degenen die zich in het geloof reeds nu in de heerlijkheid met Christus verenigd weten, moeten wij vandaag leren verstaan, ...
frissewateren.nl
Efeze 1:17

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (II) : Frisse Wateren

Een impressie over de toestand in de evangelische wereld. Nu is punt 5-7 uit de inhoudsopgave aan de beurt. Ik merk zo weinig van God. Horen we niet deze ...
frissewateren.nl
Efeze 1:17

Efeze en het Oude Testament – Bijbels Panorama

“Als er dan een God bestaat, waarom doet Hij dan niet dit of dat”?
bijbelspanorama.nl