Gerelateerd aan Efeze 1:1

Gerelateerd aan Efeze 1:1

Kolossensen 1:2

Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

2 Korinthe 1:1

Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en van onze broeder Timoteüs. Aan de gemeente van God in Korinte en aan alle heiligen in heel Achaje.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Galaten 1:1

Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

1 Korinthe 1:1

Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Romeinen 1:1

Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen,
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Romeinen 1:7

Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

1 Korinthe 4:17

Daarom ook stuur ik Timotes naar u toe, die mijn geliefd kind is, trouw aan de Heer. Hij zal u in herinnering brengen hoe ik in verbondenheid met Christus Jezus leef. Dat is wat ik overal aan iedere gemeente leer.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Efeze 6:21

Opdat ook u weet hoe ik het maak, zal Tychikus, onze geliefde broeder, die zo trouw de Heer dient, u alles vertellen.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Handelingen 19:1

Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen,
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Openbaring 2:10

Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Openbaring 17:14

Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Lukas 16:10

Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Galaten 3:9

En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Handelingen 16:15

Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er bij ons sterk op aan.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Openbaring 2:13

Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.
Gerelateerd aan Efeze 1:1

Romeinen 8:1

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.