Gerelateerd aan Deuteronomium 29:18

Gerelateerd aan Deuteronomium 29:18

Hebreeën 12:15

Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet,
Gerelateerd aan Deuteronomium 29:18

Deuteronomium 11:16

Maar pas op: laat u er niet toe verleiden een dwaalspoor te volgen, voor andere goden neer te knielen en ze te vereren.
Gerelateerd aan Deuteronomium 29:18

Jeremia 9:15

en ik zal hen verstrooien onder volken die zij en hun voorouders nooit hebben gekend. Ik zal hen achtervolgen met het zwaard, totdat ik hen vernietigd heb.
Gerelateerd aan Deuteronomium 29:18

Deuteronomium 13:1

(13:2) Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt,
Gerelateerd aan Deuteronomium 29:18

Handelingen 8:23

want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad.’
Gerelateerd aan Deuteronomium 29:18

Hosea 10:4

Koningen, ze spreken holle woorden, zweren valse eden, sluiten slechte verdragen. De rechtspraak woekert als onkruid, als een gifplant in de voren van een akker.
Gerelateerd aan Deuteronomium 29:18

Hebreeën 3:12

Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God,
Gerelateerd aan Deuteronomium 29:18

Deuteronomium 17:2

Wanneer zich in een van de steden die de HEER, uw God, u zal geven, iemand bevindt, man of vrouw, die doet wat slecht is in de ogen van de HEER door de regels van het verbond te overtreden,
Gerelateerd aan Deuteronomium 29:18

Amos 6:12

Rennen paarden ooit over rotsen of wordt daar met runderen geploegd? En toch veranderen jullie het recht in gif, de vruchten van de gerechtigheid in alsem.