Open de Bijbel

Deuteronomium 22:10
NBV 10 U mag een rund en een ezel niet samen voor de ploeg spannen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Gij zult niet ploegen met een os en met een ezel te gelijk.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 Thou shalt not plow with an ox and an ass together.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version