Artikelen over Deuteronomium 16:13-16

Deuteronomium 16:13-16

Wanneer was het eigenlijk Kerst? : Frisse Wateren

Het is relatief eenvoudig uit te leggen dat deze de geboorte niet eind december - of, zoals oorspronkelijk gevierd, begin januari - plaats had kunnen ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16:13-15

Vreugde in de samenkomsten … : Frisse Wateren

Heb je ooit nagedacht over het feit dat de Heer ons vreugde wil geven in onze samenkomsten als gelovigen? Op de dag van de opstanding van de Heer Jezus, ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16:14-15

Betekenis en typologie van Soekot

We zullen in deze studie vooral de typologische en geestelijke betekenis van Soekot proberen te doorgronden.
israelendebijbel.nl
Deuteronomium 16:13-15

Hier wil Ik wonen (2) : Frisse Wateren

Gods woonplaats bij Zijn volk - deel 2 Het eerste deel van deze uiteenzetting ging over de vraag, hoe de woonplaats van God, 21 maal genoemd in ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16:13, 15

Ook Egyptenaren op het Loofhuttenfeest

De eerste week van onze maand oktober, viert de Joodse gemeenschap Soekot (Loofhuttenfeest). Een feest dat ook straks in het Messiaanse rijk uitbundig gevierd zal worden.
israelendebijbel.nl
Deuteronomium 16:16

De eerste decennia van het Christendom (4) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 1-13 Vers 1-4 Toen de dag van Pinksteren werd vervuld, waren alle discipelen op één plaats bijeen. Dit zijn ongetwijfeld de 120 ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16:16

Cartoons of het Woord van God? : Frisse Wateren

Waar jullie machinegeweren leegschieten op weerlozen, antwoorden wij door principieel vast te houden aan onze achting voor het woord, het enige juiste ...
frissewateren.nl