Artikelen over Deuteronomium 16

Deuteronomium 16:9-15

Vreugde in de samenkomsten … : Frisse Wateren

Heb je ooit nagedacht over het feit dat de Heer ons vreugde wil geven in onze samenkomsten als gelovigen? Op de dag van de opstanding van de Heer Jezus, ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16

Vrij van slavernij! - NL.Jesus.net

Jezus' offer zorgt er voor dat wij “Egypte kunnen verlaten”, het land van de slavernij. Het is verlossing voor iedereen die een kind van God is geworden! Het is een overwinning die ook jij tijdens Pasen kan vieren!
nl.jesus.net
Deuteronomium 16:1, 13-16

Wanneer was het eigenlijk Kerst? : Frisse Wateren

Het is relatief eenvoudig uit te leggen dat deze de geboorte niet eind december - of, zoals oorspronkelijk gevierd, begin januari - plaats had kunnen ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16

Hier wil Ik wonen (2) : Frisse Wateren

Gods woonplaats bij Zijn volk - deel 2 Het eerste deel van deze uiteenzetting ging over de vraag, hoe de woonplaats van God, 21 maal genoemd in ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16:3, 6

Bijbelse begrippen – Pascha (1) : Frisse Wateren

Sinds duizenden jaren en ook vandaag nog vieren de joden het Pascha, het feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte, het land van de slavernij voor ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16:14-15

Betekenis en typologie van Soekot

We zullen in deze studie vooral de typologische en geestelijke betekenis van Soekot proberen te doorgronden.
israelendebijbel.nl
Deuteronomium 16

Loofhutten: dankbaar delen! (Deuteronomium 16,13-15)

Waarom vieren we feest? Daar kunnen we verschillende aanleidingen voor hebben. De Bijbelse feesten zijn een middel om je dankbaarheid te uiten. God leert zijn volk in hun feesten ook om wat ze van Hem krijgen te delen met wie arm en behoeftig zijn onder h
keesdouwesmit.nl
Deuteronomium 16:9

Het eerste oogstfeest: L"g Ba'omer

Lag Ba'omer is een Joods lentefeest. Het maakt deel uit van de periode waarin elk van de negenenveertig dagen tussen Pesach (Pasen) en Sjawoe'ot (Pinksteren) wordt geteld: de Omertelling.
israelendebijbel.nl
Deuteronomium 16:5-6

Gemeente van God (7) : Frisse Wateren

Vergadering van God (deel 4) De plaatselijke vergadering Hoe het wereldomvattende zichtbaar wordt - de regenboog in de dauwdroppels Vele duizenden ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16:13, 15

Ook Egyptenaren op het Loofhuttenfeest

De eerste week van onze maand oktober, viert de Joodse gemeenschap Soekot (Loofhuttenfeest). Een feest dat ook straks in het Messiaanse rijk uitbundig gevierd zal worden.
israelendebijbel.nl
Deuteronomium 16:18-20

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (12) : Frisse Wateren

Les 12 “... De Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd ...” (1 Korinthe 11:23; Mattheüs 26-27:26) Beste cursist, We komen nu aan ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16

Loofhutten: blijf naar God kijken! (Leviticus 23,41-43)

Een loofhut heeft een dak van takken met bladeren. Door het dak heen kun je de hemel zien. Dat heeft God bewust zo voorgeschreven. Door dat open dak leert Hij ons om Hem niet te vergeten.
keesdouwesmit.nl
Deuteronomium 16:18

Deuteronomium 16 vers 18 : Frisse Wateren

“U moet binnen al uw poorten, die de HEERE, uw God, u geeft, rechters en beambten over uw stammen aanstellen. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16:3

Pesach en het bloed van het lam

Pesach of Pascha betekent 'voorbijgaan'. Daarmee wordt bedoeld het voorbijgaan van de verderfengel op de avond voor de exodus, voor de grote dag, de uittocht uit Egypte. Op die avond aten de Israëlieten het Pascha. We willen stilstaan bij de betekenis van
israelendebijbel.nl
Deuteronomium 16

Bijbelse begrippen – Pascha (3) : Frisse Wateren

Onze Heer Jezus Christus, het Lam van God . Behalve het gedachtenismaal (avondmaal), dat ons altijd weer aan Zijn dood herinnert, zullen wij ook ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16

Aanbidding: les 8 – Israël : Frisse Wateren

We hebben ontdekt dat God al in een zeer vroeg stadium, ten tijde van het Oude Testament, een plaats uitgekozen heeft - in het land Moria - waar Hij Zijn ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16:16

De eerste decennia van het Christendom (4) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 1-13 Vers 1-4 Toen de dag van Pinksteren werd vervuld, waren alle discipelen op één plaats bijeen. Dit zijn ongetwijfeld de 120 ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16

Bijbelse begrippen – Pascha (2) : Frisse Wateren

Wat hebben we in het Oude Testament toch indrukwekkende voorafbeeldingen van het offer van de Heer Jezus Christus, het lam van God . Er worden acht ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 16

Preken overzicht | Kees Smit

Op deze pagina staat een overzicht van preken die ik heb gehouden. Deze preken zijn vrij te gebruiken om te lezen in een leesdienst. Bij de meeste preken heb ik een powerpoint gemaakt. Die kun je opvragen via het contactformulier. (Als je op het onderwerp
keesdouwesmit.nl
Deuteronomium 16:16

Cartoons of het Woord van God? : Frisse Wateren

Waar jullie machinegeweren leegschieten op weerlozen, antwoorden wij door principieel vast te houden aan onze achting voor het woord, het enige juiste ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende