Artikelen over Deuteronomium 12:11-13

Deuteronomium 12:11, 13

De juiste plaats vinden … : Frisse Wateren

En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tegen Hem: Waar wilt U dat wij heengaan en ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 12:11-13

Vreugde in de samenkomsten … : Frisse Wateren

Heb je ooit nagedacht over het feit dat de Heer ons vreugde wil geven in onze samenkomsten als gelovigen? Op de dag van de opstanding van de Heer Jezus, ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 12:12

Deuteronomium 12 vers 12 : Frisse Wateren

“… en daar zult u zich verblijden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, u, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen, en de Leviet die ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 12:13

Ezra 3 vers 3 (II) : Frisse Wateren

En zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Wat een klein overblijfsel ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 12:11

Zeven kenmerken van de christelijke aanbidding : Frisse Wateren

“Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en U1 zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: Geloof Mij ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 12:13

Aanbidding: les 8 – Israël : Frisse Wateren

We hebben ontdekt dat God al in een zeer vroeg stadium, ten tijde van het Oude Testament, een plaats uitgekozen heeft - in het land Moria - waar Hij Zijn ...
frissewateren.nl