Artikelen over Deuteronomium 11:13-15

Deuteronomium 11:13-15

Hongersnood in het broodhuis van God : Frisse Wateren

Wat zijn de gevolgen van een eigen gekozen weg? Hoe is uw ervaring? Dezelfde als bij Naömi? Is het soms ook dor in uw eigen leven? Kunnen we nog terug ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 11:13-15

Toe Bisjwat en gebed om regen

Deze maand viert de Joodse gemeenschap Toe Bisjwat, ook wel bekend als chag la'ielanot, het bomenfeest. Een feest dat door de aanhoudende droogte en het vreselijke bosbrandincident op het Karmelgebergte eind vorig jaar wel een erg wrange bijsmaak heeft.
israelendebijbel.nl
Deuteronomium 11:13-15

De Tefillien

Op elke Klaagmuurfoto zijn ze te zien: biddende Joodse mannen, getooid met zwarte gebedsriemen en kleine kubusjes op het voorhoofd, de tefillien.
israelendebijbel.nl
Deuteronomium 11:13-15

Filemon

Door: J.A.Mulder, Ede. Onisimus = Ik ben nuttig/ nuttig geworden. (Fil.11) Hij was vermoedelijk een huisslaaf van Filémon in de stad Colosse; ; een stad in het zuidwesten van het landschap Frygië in Klein Azië, ten oosten van Laodicea, in het...
bijbelarchief.nl
Deuteronomium 11:14

Lente : Frisse Wateren

Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien komt de lente, komt de lente. Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien komt de lente weer in t ...
frissewateren.nl