Artikelen over Deuteronomium 9:18

Deuteronomium 9:18

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (48) : Frisse Wateren

Bidders gezocht! “Simon, Simon, zie, de satan heeft dringend verlangd … Ik heb echter voor jou gebeden …“ (Luk. 22:31,32). De Zoon ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 9:18

40 Dagen tussen hemelvaart en opstanding

In deze studie willen we ingaan op de bijzondere periode van 40 dagen, die werden gemarkeerd door Jezus’ opstanding en hemelvaart.
israelendebijbel.nl