Gerelateerd aan Deuteronomium 26:1-11

Gerelateerd aan Deuteronomium 26:1

Numeri 15:18

'Zeg tegen de Israëlieten: "Wanneer jullie eenmaal in het land zijn waar ik je naartoe breng,
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:1

Numeri 15:2

'Zeg tegen de Israëlieten: "Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven om er te wonen,
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:1

Deuteronomium 17:14

Wanneer u in het land gekomen bent dat de HEER, uw God, u zal geven en u het in bezit hebt genomen en er woont, zegt u misschien: ‘Laten we een koning aanstellen, net zoals de volken om ons heen.’
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:1

Deuteronomium 7:1

Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten-zeven volken die groter en machtiger zijn dan u.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:1

Deuteronomium 5:31

Maar jij moet hier blijven, bij mij, dan zal ik jou alle geboden, wetten en regels bekendmaken die je hun moet leren en die zij moeten naleven in het land dat ik hun in bezit zal geven.’
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:1

Deuteronomium 13:1

(13:2) Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt,
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:1

Deuteronomium 6:1

Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:1

Deuteronomium 13:9

(13:10) (10-11) U moet hem ter dood brengen; samen met uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moet u de eerste steen werpen. Dat is zijn straf, want hij heeft geprobeerd u te vervreemden van de HEER, uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:1

Deuteronomium 18:9

Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:2

Exodus 23:16

Verder moeten jullie het Oogstfeest vieren, het feest van de eerste opbrengst van wat je op de akker gezaaid hebt, en tot slot, wanneer aan het eind van het jaar de hele oogst is binnengehaald, het Inzamelingsfeest.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:2

Exodus 23:19

De allereerste opbrengst van je akker moet je naar het heiligdom van de HEER, je God, brengen. Je mag een geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:2

Deuteronomium 16:10

moet u voor de HEER, uw God, het Wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de HEER, uw God, u zegent.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:2

Exodus 34:26

De allereerste opbrengst van je akker moet je naar het heiligdom van de HEER, je God, brengen. Een geitenbokje mag je niet koken in de melk van zijn moeder.'
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:2

Jeremia 2:3

Israël is aan de HEER gewijd, het is de eerste vrucht van zijn oogst. Wie het verslindt, laadt schuld op zich, hij wordt door onheil getroffen- spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:2

Spreuken 3:9

Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:2

1 Korinthe 16:2

laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:2

Romeinen 11:16

Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook; als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:2

Nehemia 13:31

en ook voor de levering van hout op vastgestelde tijden, en voor de aanvoer van de eerste oogst. Reken het mij, mijn God, ten goede aan.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:2

1 Korinthe 15:23

Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren.
Gerelateerd aan Deuteronomium 26:2

1 Korinthe 15:20

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende