Artikelen over Deuteronomium 26:1-11

Deuteronomium 26:1-11

Aanbidding – les 14 : Frisse Wateren

Aanbidding les 14 We willen Deuteronomium 26 vers 1-11 zorgvuldig met elkaar doorlezen. In dit gedeelte wordt de Israëliet in zijn ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 26:1-11

Vreugde in de samenkomsten … : Frisse Wateren

Heb je ooit nagedacht over het feit dat de Heer ons vreugde wil geven in onze samenkomsten als gelovigen? Op de dag van de opstanding van de Heer Jezus, ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 26:1-11

De gemeente van God (9) : Frisse Wateren

IX Deel II (vervolg). 3) De samenkomsten Een zelfde kostbare vermaning loopt door het hele praktische leven van de gemeente heen: Laat alles bij u in ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 26:1-11

Israël en de gemeente : Frisse Wateren

Men moet kennis van de meegedeelde waarheid hebben om de Bijbel behoorlijk te begrijpen. God heeft mensen op verschillende manieren in verschillende ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 26:1-2, 10

Hier wil Ik wonen (2) : Frisse Wateren

Gods woonplaats bij Zijn volk - deel 2 Het eerste deel van deze uiteenzetting ging over de vraag, hoe de woonplaats van God, 21 maal genoemd in ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 26:10-11

Aanbidding (deel 1) : Frisse Wateren

Deel I Aanbidding in het Oude Testament Bidt u God aan? Wat is eigenlijk aanbidding? Is het een rustige Worship-CD opzetten en in gedachten bij God ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 26:5

Levenswoorden in het boek Handelingen (7) : Frisse Wateren

Les 7 “Zo heeft dan God ook aan de volken de bekering ten leven gegeven” (Handelingen 11:18) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen ...
frissewateren.nl
Deuteronomium 26:8

Gaven van de Geest of dweperij? (3) : Frisse Wateren

De charismaten beweren in het algemeen, dat het het zogenoemde spreken in tongen het onmiddellijke gevolg is van de zogenoemde Geestesdoop dat we in ...
frissewateren.nl