Gerelateerd aan Daniel 12:2

Gerelateerd aan Daniel 12:2

Jesaja 26:19

Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel! Uw dauw is een dauw die leven geeft, de aarde brengt haar schimmen weer tot leven.
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Johannes 5:28

Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Mattheüs 25:46

Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Ezechiel 37:12

Profeteer daarom en zeg tegen hen: "Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen.
Gerelateerd aan Daniel 12:2

1 Korinthe 15:51

Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven-toch zullen wij allemaal veranderd worden,
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Handelingen 24:15

en evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de dood zal doen opstaan.
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Ezechiel 37:1

Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen.
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Openbaring 20:12

Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.
Gerelateerd aan Daniel 12:2

1 Thessalonicensen 4:14

Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Johannes 11:23

Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Jesaja 66:24

Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen: de worm die aan hen knaagt zal niet sterven, en het vuur waarin ze branden zal niet doven; ze worden verafschuwd door alles wat leeft.
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Job 19:25

Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Gerelateerd aan Daniel 12:2

1 Korinthe 15:20

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Mattheüs 22:29

Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin!
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Hosea 13:14

Waarom zou ik hen dan vrijkopen uit de macht van het dodenrijk of verlossen van de dood? Dood, zaai de pest om je heen! Dodenrijk, waar zijn je kwellingen? Ik ken geen medelijden meer.
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Jeremia 20:11

Maar de HEER staat mij ter zijde als een machtig krijgsman. Daarom komen mijn belagers ten val, ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd, ze zullen hun doel niet bereiken. Ze worden overladen met eeuwige schande, nooit zal die worden vergeten.
Gerelateerd aan Daniel 12:2

Romeinen 9:21

Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken?