Daniel 8:18

NBV

18Terwijl hij tegen me sprak, verloor ik het bewustzijn en viel op de grond. Hij raakte me aan, hielp me overeind

SV

18Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepen slaap op mijn aangezicht ter aarde; toen roerde hij mij aan, en hij stelde mij op mijn standplaats.

KJV

18Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground: but he touched me, and set me upright.