Gerelateerd aan Daniel 7:13

Gerelateerd aan Daniel 7:13

Mattheüs 26:64

Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.’
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Openbaring 1:7

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Lukas 21:27

Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Openbaring 14:14

Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Mattheüs 24:30

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Mattheüs 25:31

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Openbaring 1:13

en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Johannes 3:13

Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Markus 14:61

Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Openbaring 1:18

Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Hebreeën 9:24

Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Hebreeën 2:14

Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Ezechiel 1:26

En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, en daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Efeze 1:20

Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Handelingen 7:56

en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Markus 13:26

Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Mattheüs 13:41

de Mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Johannes 5:27

En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.
Gerelateerd aan Daniel 7:13

Daniel 7:9

Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur.
1
2
Volgende