Gerelateerd aan Daniel 6:11

Gerelateerd aan Daniel 6:11

Psalmen 37:32

De zondaar loert op de rechtvaardige en zoekt een kans om hem te doden,
Gerelateerd aan Daniel 6:11

Daniel 6:6

(6:7) Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek: 'Koning Darius, leef in eeuwigheid!
Gerelateerd aan Daniel 6:11

Psalmen 10:9

Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas, hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen, hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee-