Gerelateerd aan Amos 7:7

Gerelateerd aan Amos 7:7

2 Koningen 21:13

Ik zal over Jeruzalem het meetlint van Samaria leggen en het schietlood van het koningshuis van Achab. Ik zal Jeruzalem schoonvegen zoals je een gebruikte schaal schoonveegt en daarna ondersteboven wegzet.
Gerelateerd aan Amos 7:7

Jesaja 28:17

Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. De hagel vernietigt de schuilhoek van je bedrog, het water spoelt jullie schuilplaats weg.
Gerelateerd aan Amos 7:7

Jesaja 34:11

Dwergooruil en stekelvarken nemen het in bezit, raaf en ransuil zullen er huizen. Hij heeft er het meetlint van de chaos gespannen, hij weegt het met de weegstenen van de woestenij.
Gerelateerd aan Amos 7:7

Openbaring 11:1

Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: 'Neem de maten op van Gods tempel en van het altaar, en tel degenen die God daar aanbidden.
Gerelateerd aan Amos 7:7

Klaagliederen 2:8

De HEER wilde de muur rondom Sion vernietigen: hij spande het meetlint, trok zijn verwoestende hand niet terug, hij bracht rouw over wallen en muren, die tezamen bezweken.
Gerelateerd aan Amos 7:7

2 Samuel 8:2

Ook de Moabieten versloeg hij. Hij dwong hen op de grond te gaan liggen en mat de rij af met een touw: twee derde van de rij moest worden gedood en één derde mocht in leven blijven. Sindsdien waren de Moabieten aan David onderworpen en moesten ze schatting afdragen.
Gerelateerd aan Amos 7:7

Ezechiel 40:3

Hij bracht me erheen. In de poort stond een man die eruitzag alsof hij van brons was. Deze man had een linnen koord en een meetstok in zijn hand.
Gerelateerd aan Amos 7:7

Openbaring 21:15

Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten.
Gerelateerd aan Amos 7:7

Zacharia 2:1

(2:5) Weer sloeg ik mijn ogen op, en daar zag ik een man met een meetlint in zijn hand.