Amos 5:21-23

NBV

21Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet.
22Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig.
23Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen.

SV

21Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbods dagen niet rieken.
22Want ofschoon gij Mij brandofferen offert, mitsgaders uw spijsofferen, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien.
23Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uw luiten spel niet horen.

KJV

21I hate, I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies.
22Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them: neither will I regard the peace offerings of your fat beasts.
23Take thou away from me the noise of thy songs; for I will not hear the melody of thy viols.