Gerelateerd aan Amos 3:2

Gerelateerd aan Amos 3:2

Exodus 19:5

Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken-want de hele aarde behoort mij toe.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Deuteronomium 7:6

Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn.
Gerelateerd aan Amos 3:2

1 Petrus 4:17

Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden?
Gerelateerd aan Amos 3:2

Romeinen 2:9

Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Deuteronomium 10:15

heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen!
Gerelateerd aan Amos 3:2

Ezechiel 20:36

Zoals ik jullie voorouders in de woestijn van Egypte heb aangeklaagd, zo zal ik ook jullie aanklagen-spreekt God, de HEER.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Psalmen 147:19

Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend, zijn wetten en voorschriften aan Israël.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Mattheüs 11:20

Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen:
Gerelateerd aan Amos 3:2

Jeremia 13:21

Wat zul je zeggen als je heerser zich tegen je keert, die je zelf gekozen hebt? Zul je dan niet ineenkrimpen van pijn als een vrouw in barensnood?
Gerelateerd aan Amos 3:2

Ezechiel 9:6

Oude mensen, jonge mannen en vrouwen, moeders en kinderen-jullie moeten ze allemaal ombrengen, behalve de mensen die het merkteken dragen. Begin bij mijn heiligdom.' En ze begonnen bij de zeventig oudsten, die voor de tempel stonden.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Jeremia 14:10

‘De HEER zegt over dit volk: Maar al te graag dwalen ze weg, ze sparen hun voeten niet. De HEER schept geen behagen meer in hen. Nu brengt hij hun wandaden in rekening, nu bestraft hij hun zonden.’
Gerelateerd aan Amos 3:2

Deuteronomium 32:9

want voor de HEER gold dat volk als het zijne, Jakob was het deel dat hij zichzelf toemat.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Genesis 10:32

Dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af die zich na de zondvloed over de aarde hebben verspreid.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Jeremia 1:15

Ik roep de volken van alle koninkrijken uit het noorden op-spreekt de HEER. Ze zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten, rondom de muren en om alle andere steden van Juda.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Jeremia 10:25

Stort uw woede uit over volken die u niet kennen, over naties die uw naam niet aanroepen, want zij verslinden Jakobs volk, laten er niets van over, en zijn weidegrond verwoesten zij.’
Gerelateerd aan Amos 3:2

Daniel 9:12

God heeft groot onheil over ons gebracht en het dreigement uitgevoerd dat hij tegen ons en onze leiders had geuit; in de hele wereld is nog niet gebeurd wat Jeruzalem is overkomen.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Deuteronomium 26:18

Vandaag heeft de HEER u verzekerd dat u, zoals hij u heeft beloofd, zijn volk zult zijn, zijn kostbaar bezit. U moet al zijn geboden naleven.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Jeremia 11:22

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik ga hen straffen, hun jonge mannen zullen sterven door het zwaard en hun zonen en dochters door de honger.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Jesaja 63:19

Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst, alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor u beven.
Gerelateerd aan Amos 3:2

Jeremia 9:25

Egypte, Juda, Edom, Ammon, Moab en al die woestijnbewoners met hun kaalgeschoren slapen. Want al die volken zijn net als Israël onbesneden van hart.
1
2
Volgende