Artikelen over 2 Petrus 1:20-21

2 Petrus 1:20-21

IB Studiehuis cursus - Stichting Israel en de Bijbel

Het IB Studiehuis is bedoeld om meer inzicht te krijgen in Gods plan met Israël en het profetische Woord.
israelendebijbel.nl
2 Petrus 1:20-21

Het Woord van God (2) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht Psalm 119 vers 130a. Deze Bijbelcursus is voor ieder die wat meer van de Bijbel, van God en van de Heer ...
frissewateren.nl
2 Petrus 1:20-21

S18 DE VERBORGEN STRIJD IN DE PROFETIE – Bijbels Panorama

Na ‘11 september’ 2001 lijkt de wereld er anders uit te zien: onstabiel, minder veilig. Omdat de aanslagen uit het Midden-Oosten komen, staat men wantrouwend tegenover elke Arabisch ogende vreemdeling. Er ontstaat een spanningsveld tussen de islamitische
bijbelspanorama.nl
2 Petrus 1:20-21

Korte inleiding in de hele Bijbel (a) : Frisse Wateren

Voorwoord vertaler In deze tijd van het uitbrengen van nieuwe vertalingen van de Bijbel is het uitermate belangrijk om ernstig rekening te houden met de ...
frissewateren.nl
2 Petrus 1:20-21

4. De Bijbel: Een eenheid (I) : Frisse Wateren

Hoewel er meer dan veertig schrijvers, uitgevers, etc. aan de Bijbel hebben meegewerkt, en hoewel de zesenzestig boeken die deel uitmaken van de Bijbel ...
frissewateren.nl
2 Petrus 1:21

Geloven concreet (01) : Frisse Wateren

Vooraf: Deze serie bijbelcursus is in 2017 gepubliceerd maar gerubriceerd onder 2016. Het ontstaan van de Bijbel De mannen die de boeken van de Bijbel ...
frissewateren.nl
2 Petrus 1:21

De strijd voor het geloof : Frisse Wateren

“… werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd” (Jud. 3). ...
frissewateren.nl
2 Petrus 1:20-21

Gaven van de Geest of dweperij? (4) : Frisse Wateren

4. De zogenoemde voorspellingen en openbaringen Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is, zegt God tegen de profeet Hoséa (Hos. 4:6). ...
frissewateren.nl
2 Petrus 1:20-21

DE BIJBEL EEN MOEILIJK BOEK?* – Bijbels Panorama

Helaas blijkt de Bijbel voor vele christenen een moeilijk en onbegrijpelijk boek te zijn. Men kent vaak oppervlakkig de verhalen, maar de ware betekenis ervan ontgaat hen. De Bijbel wordt in vele kerkelijke richtingen vaak alleen nog gebruikt om eigen ide
bijbelspanorama.nl
2 Petrus 1:21

9. De Bijbel: Het onfeilbare Woord van God : Frisse Wateren

Hoe weten we dat de Bijbel het Woord van God is? Dit is een vraag die veel jongeren bezighoudt, en aan hen, net als aan vele anderen, nog nooit echt ...
frissewateren.nl
2 Petrus 1:21

7. De Bijbel: de ingeving of inspiratie : Frisse Wateren

Dat de zesenzestig boeken in de Bijbel een eenheid vormen, danken we aan het feit dat de schrijvers werden geïnspireerd door de Geest van God. Hoe dit ...
frissewateren.nl
2 Petrus 1:21

12. De Bijbel: Wat Petrus en Paulus over de Schrift zeggen : Frisse Wateren

In de vorige les bestudeerden we hoe de Heer Jezus over de Schriften sprak en hoe Hij daarmee omging. Hoe was dat met de apostelen? 1. Al vaker werd ...
frissewateren.nl
2 Petrus 1:20

Teleurstelling … en het geneesmiddel ervoor : Frisse Wateren

Lezen: Lukas 24:13-36 Teleurstelling is een van de meest vruchtbare bronnen van ontmoediging onder christenen en als gevolg daarvan depressie en het ...
frissewateren.nl
2 Petrus 1:20

Theïstische evolutie : Frisse Wateren

In dit nieuwsbulletin 24 vinden we een thema, wat de gemoederen van vele Christenen vandaag bezighoudt. Hoewel het een uitgebreid artikel is geworden, is ...
frissewateren.nl
2 Petrus 1:20

Hoe lezen we de profetie?

Natuurlijk bevat de Bijbel een schat aan informatie over de geschiedenis van Israël, maar verreweg het merendeel van de Schrift spreekt over Israëls toekomst.
israelendebijbel.nl
2 Petrus 1:20-21

Verkenningen in Openbaring

In deze studies willen we enkele hoofdlijnen van het boek Openbaring in beeld te brengen. Een poging daartoe stuit al snel op verschillende verklaringen die er ten aanzien van dit belangwekkende Bijbelboek bestaan.
israelendebijbel.nl
2 Petrus 1:20

De antichrist (dl. 1)

'De antichrist' is niet bepaald een onderwerp waar ons hart naar uitgaat. Veel liever strekken we ons met Paulus uit naar 'de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus' (Fil. 3:8). Toch gaat de apostel aan het thema van de antichrist niet voorbi
israelendebijbel.nl
2 Petrus 1:20

Nog een heel korte tijd!

Wellicht kennen we de woorden uit de Hebreeënbrief: “Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven” (Hebr. 10:37). Maar welke betekenis hebben deze woorden als we bedenken dat we zo’n tweeduizend jaar verder zijn?
israelendebijbel.nl
2 Petrus 1:21

De inspiratie van de bijbel – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie zullen we nagaan wat de Bijbel over zichzelf zegt. Mensen kunnen allerlei gedachten over de Bijbel hebben, maar beslissend...
honderdbijbelstudies.nl