Artikelen over 2 Korinthe 4:6

2 Korinthe 4:6

Spreuken 4 vers 18-19 : Frisse Wateren

… maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. De weg van ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:6

100 jaar na de eerste wereldoorlog … : Frisse Wateren

Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:6

Ik wens je Gods zegen

In de Bijbel wordt meerdere keren over zegenen gesproken. We kunnen lezen dat God zegent, maar ook wij kunnen God zegenen. We mogen zelfs andere mensen zegenen in de naam van God. Bijzonder eigenlijk, dat wij anderen vanuit goddelijke autoriteit mogen zeg
zijlacht.nl
2 Korinthe 4:6

In den beginne [4] – Genesis 1 en 2 (deel II) : Frisse Wateren

Om verder te gaan: Hoofdstuk 1 vers 3 tot hoofdstuk 2 vers 3 UIT DUISTERNIS LICHT Wat in bijzonderheden op de verschillende dagen geschapen, ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:6

Altijd goede moed (2) : Frisse Wateren

Want de God die gezegd heeft: Uit duisternis zal licht schijnen, Die heeft geschenen in onze harten tot [de] lichtglans van de kennis van de ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:6

Waarom 'niet geloven' ook een optie is

Wat wens jij een ander toe in het leven? Lees mee in de blog van Emilia hoe zij het verlangen kreeg om niet-christenen het beste toe te wensen in hun leven.
zijlacht.nl
2 Korinthe 4:6

In den beginne [5] – Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) : Frisse Wateren

In het tweede deel van “In den beginne” over Genesis 1 en 2 hebben we in het bijzonder gekeken naar de eerste beide verzen van het eerste hoofdstuk. ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:6

De schepping (les 3) – Het licht : Frisse Wateren

Om deze cursus op Frisse Wateren te vinden, moet u zoeken op de titel: De Schepping. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:6

De sluier op het gelaat van Mozes

Waarom deed Mozes een doek voor zijn gezicht, toen de huid van zijn gezicht straalde (Exodus 34:30-35) en welke geestelijke lessen liggen hierin opgesloten?
israelendebijbel.nl
2 Korinthe 4:6

12. De Bijbel: Wat Petrus en Paulus over de Schrift zeggen : Frisse Wateren

In de vorige les bestudeerden we hoe de Heer Jezus over de Schriften sprak en hoe Hij daarmee omging. Hoe was dat met de apostelen? 1. Al vaker werd ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:6

Het Johannes-evangelie (02) : Frisse Wateren

Heerlijkheden van de eeuwige Zoon (Joh. 1:1–5) “In [het] begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God” (Joh. 1:1) Johann ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:6

De strijd om de uitverkiezing (I) : Frisse Wateren

of: “TULIP” - de “vijf punten van het Calvinisme” In het “Calvijn-jaar” loont het niet alleen een blik te slaan op de persoon van Calvijn ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:6

Jonge mensen in de Bijbel (24) : Frisse Wateren

Voordracht 9a Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 7:54-8:1: Toen zij nu dit hoorden, barstten zij uit in woede en zij knarsten de tanden tegen ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:6

Kunnen gelovigen verloren gaan? (2) : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:13; Mattheüs 24:13; Johannes 15:1-8; 1 Korinthe 9:27; Galaten 5:4; Hebreeën 6:6; Hebreeën 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22; ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:6

Wonderen van de Bijbel : Frisse Wateren

Onderstaand intervieuw kan ons helpen om iets meer eerbied te krijgen voor de grote God waarin Werner Gitt gelooft. Ja, dat ik nu een kind van God ben ...
frissewateren.nl