Open de Bijbel

2 Timoteüs 2:13
NBV 13 als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version