Artikelen over 2 Timotheüs 3:15

2 Timotheüs 3:15

Geestelijke groei (I) : Frisse Wateren

Daar je weet van wie je het hebt geleerd, en omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door [het] ...
frissewateren.nl
2 Timotheüs 3:15

Het Christelijk gezinsleven (1) : Frisse Wateren

En u vaders, prikkelt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de tucht en vermaning van de Heer (Ef. 6:4). Inhoud Wat kinderen nodig ...
frissewateren.nl
2 Timotheüs 3:15

Geloven concreet (01) : Frisse Wateren

Vooraf: Deze serie bijbelcursus is in 2017 gepubliceerd maar gerubriceerd onder 2016. Het ontstaan van de Bijbel De mannen die de boeken van de Bijbel ...
frissewateren.nl
2 Timotheüs 3:15

Zendings- en evangelisatie-conferentie (IX) : Frisse Wateren

Deze toespraken werden in de jaren 80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatie-conferentie. Degenen die ook verlangen om de ...
frissewateren.nl
2 Timotheüs 3:15

Verloving (3) : Frisse Wateren

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. Er zijn enkele plaatsen in Gods Woord die in zeer ...
frissewateren.nl
2 Timotheüs 3:15

Wat we geloven moeten we alleen op de Bijbel baseren – Honderd bijbelstudies

Inleiding Als christenen geloven we allerlei dingen. Bijvoorbeeld: Jezus is de Zoon van God en God heeft de hemel en de aarde geschapen. Waarom geloven we...
honderdbijbelstudies.nl
2 Timotheüs 3:15

Stefanus (8) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 8 Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - ...
frissewateren.nl
2 Timotheüs 3:15

Behoudenis : Frisse Wateren

Hoe zullen wij ontkomen als wij zon grote behoudenis verontachtzamen, waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer en aan bevestigd is door hen die ...
frissewateren.nl
2 Timotheüs 3:15

Het christelijk gezin (4) : Frisse Wateren

Verlaten van de kinderjaren Hoofdstuk 2 INTRODUCTIE In het proces van groei en ontwikkeling, gaan mensen door veranderingen heen die meer dan ...
frissewateren.nl
2 Timotheüs 3:15

5. De Bijbel: een eenheid (II) : Frisse Wateren

Opmerking: Er wordt voor het oude testament in hoofdzaak de Herziene Statenvertaling gebruikt, tenzij een andere vertaling duidelijker of beter ...
frissewateren.nl
2 Timotheüs 3:15

DE BIJBEL EEN MOEILIJK BOEK?* – Bijbels Panorama

Helaas blijkt de Bijbel voor vele christenen een moeilijk en onbegrijpelijk boek te zijn. Men kent vaak oppervlakkig de verhalen, maar de ware betekenis ervan ontgaat hen. De Bijbel wordt in vele kerkelijke richtingen vaak alleen nog gebruikt om eigen ide
bijbelspanorama.nl
2 Timotheüs 3:15

Profetie – Honderd bijbelstudies

Inleiding Profetie is het doorgeven van een boodschap van God. Een profeet ontvangt een boodschap van God en geeft die door aan de mensen voor wie die...
honderdbijbelstudies.nl
2 Timotheüs 3:15

Overdenking van Nehemia (9) : Frisse Wateren

Wanneer er gebouwd wordt aan de afzondering naar de Heer toe, zal er ongetwijfeld tegenstand komen. Satan blijft niet stil toekijken. Grote ontstemming ...
frissewateren.nl