Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

Filippensen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

2 Timotheüs 1:7

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

2 Korinthe 12:9

maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

Efeze 6:10

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

1 Timotheüs 1:18

Timoteüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je,
Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

1 Korinthe 16:13

Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.
Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

Haggaï 2:4

Maar houd vol, Zerubbabel-spreekt de HEER -,houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! -spreekt de HEER. Werk door, ik ben bij jullie-spreekt de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

2 Petrus 3:18

maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

2 Timotheüs 1:2

Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!
Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

Jozua 1:7

En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.
Gerelateerd aan 2 Timotheüs 2:1

1 Timotheüs 1:2

Aan Timoteüs, mijn waarachtig kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en Christus Jezus, onze Heer!